wERKWIJZE

Vanuit passie voor natuur, sport en jongeren is Adventure Freedom ontstaan. In dit bedrijf komen deze drie belangrijke elementen samen tot een explosiviteit van ‘vrijheid’.

Waar Adventure Freedom voor staat

Vanuit passie voor natuur, sport en jongeren is Adventure Freedom ontstaan. In dit bedrijf komen deze drie belangrijke elementen samen tot een explosiviteit van ‘vrijheid’. Natuurbeleving en sportieve activiteiten dragen er aan bij dat zowel kinderen, jongeren als ouderen los komen van de dagelijkse realiteit. Problemen die mensen ervaren worden tijdelijk geparkeerd en er ontstaat ruimte om het moment het moment te laten zijn. Hierdoor ontstaat ruimte om te genieten van de natuur die om ons heen te vinden is. Het gevoel van ‘vrijheid’ mag meer en meer een rode draad zijn in ons dagelijkse leven. Loskomen van de ‘waan van de dag’ en bewust zijn van het ‘nu’.  Door de verschillende programma’s die Adventure Freedom aanbied is er voor een ieder een manier om échte vrijheid te beleven en te ervaren.
Adventure Freedom kenmerkt zich door ‘kompassie’. Bewogenheid voor mens en natuur en leven vanuit het hart gegoten in een outdoorsetting. Adventure Freedom en Outdoor (buitenzijn in de natuur) zijn met elkaar verweven. Het vormt de blauwdruk voor alle activiteiten die worden aangeboden.

Outdoor centraal

In alle trajecten staat ‘outdoor’ centraal. Dat wil zeggen dat ten alle tijden in de buitenlucht wordt gewerkt. Groepsactiviteiten waaraan je kan denken is het bouwen van een constructie met palen en touw, vuur maken of het bedwingen van een hindernisbaan. Individuele activiteiten zijn veelal gericht op kano- en wandeltochten, survivalrun, mountainbiken, hout kloven en klimmen.

Oplossingsgericht en Ervarend leren

Successen uit het verleden zijn oplossingen voor de knelpunten van morgen.  Op zoek naar datgene wat wél werkt en wat wél lukt draagt bij aan het kleiner maken van de te overwinnen uitdagingen. Elk individu heeft kwaliteiten die ingezet kunnen worden ten behoeve van het doel. Als we met elkaar achter de kwaliteiten komen en we weten ze constructief te gebruiken werken we vanuit een positieve invalshoek. Dit is wat 'oplossingsgericht werken' voor Adventure Freedom betekent. Kijken naar datgene wat er wel is om vervolgens te ontdekken waar het toegepast kan worden. 

Ervarend Leren staat ook wel bekend als Learning by Doing. Waar het bij Adventure Freedom voor staat is dat de dagelijkse realiteit wordt vergroot in de activiteiten die wij aanbieden. Hierdoor gaan deelnemers echt ervaren én beleven wat thema's die in de klas spelen doen met henzelf en met de ander. Deze methode draagt daadwerkelijk bij aan het veranderen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag. 

 

© Copyright Adventure Freedom