klas-traject 

Onrust in de klas, onderlinge strijd bij leerlingen, slechte schoolprestaties, pesterijen, gedemotiveerde leerlingen, herhaaldelijk negatieve uitspraken in de lerarenkamer over een bepaalde klas; factoren die kunnen duiden op een verstoorde groepsdynamica. De nadruk ligt op, interventies plegen, overleven en de dag doorkomen i.p.v. op het primaire onderwijs proces. In dit klas-traject gaan de leerlingen en de leraar met elkaar aan de slag om deze negatieve spiraal te doorbreken met als doel dat er voor elk individu een optimaal leef- en werkklimaat heerst wat resulteert in synergie, 1+1=3.

Wat gaan we doen

Elk individu en de klas in zijn geheel is op zoek naar drie basisbehoefte. Namelijk het gevoel hebben van: ik ben competent, ik ben autonoom en ik ben in relatie (met de ander).
De leerling wilt zich onderdeel van de ‘wij’ voelen. Als er een ‘wij’ is dan is er ook een sterke synergie (samenwerkingsvoordeel, 1+1=3) met klasgenoten. Er is een gezonde sociale cohesie, omdat elke leerling voorzien wordt in zijn behoefte.

Door middel van een adventure based (outdoor) programma ga ik aan de slag om een 'veilig' leef- en werkklimaat in de klas te realiseren. 

Dit doe ik d.m.v. (gedrags)veranderende, prikkelende en actieve opdrachten waarbij het doel is dat leerlingen ervaren en beleven wat het betekent om met elkaar in verbinding te zijn. 

De methode die de activiteiten ondersteunt is Ervarend Leren. Dus wat er in de klas speelt wordt nagebootst in de activiteit. Sleutelwoorden zijn onder andere: luisteren, leiding nemen, meningen geven, waarderen, grenzen aangeven, kwetsbaarheid en veiligheid.

Na iedere opdracht zal uitgebreid stil worden gestaan bij de (zelf)reflectie. Dit zorgt er namelijk voor dat leerlingen bewust worden van hun eigen rol en gevoel wat ze hebben bij een bepaalde simulatie.
Wat dit traject sterk maakt is de constante transfer naar de dagelijkse praktijk in de klas. Hierdoor wordt het voor leerlingen nog meer inzichtelijk, grijpbaar en concreet welke positie zij innemen in de groep.

DE RESULTATEN

Dit klas-traject heeft zowel korte- als lange termijn resultaten. Namelijk dat:

 • Leerlingen met plezier naar school gaan
 • Leerlingen sociaal- en emotioneel ontwikkelen
 • Leerlingen meer weerbaar zijn
 • Er minder ziekteverzuim is
 • De klas een hoger leerrendement heeft
 • Leerlingen elkaars krachten/kwaliteiten weten te benutten ten gunste van het gemeenschappelijk doel
Aanmelden

Voor welke doelgroep is dit traject geschikt:

 • Basisscholen, groep 5 t/m 8
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs

Meerwaarde van dit traject

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal 
 • Leerlingen krijgen een completer positief zelfbeeld
 • Leerlingen worden nog meer weerbaar
 • Er ontstaat verbinding tussen klasgenoten
 • Leerlingen zetten kwaliteiten in t.b.v. het gezamenlijke doel

13

Leuke activiteiten

Meer lezen

67

Blije kinderen

Meer lezen

2

Dankvolle revieuws

Meer lezen

35

Enthousiaste leraren

Meer lezen

MEER WETEN

Herken je deze situatie in je eigen klas, of binnen de school? Stuur vrijblijvend een e-mail naar: info@adventurefreedom.nl en ik neem contact op.

Aanmeldformulier

Kies een Datum
Optie 1
Optie 2
Versturen

© Copyright Adventure Freedom