Kinderen zijn de beste ontdekkers in de wereld

    

Wij zijn al ruim 10 jaar actief in de kinderdagopvang. We zijn gediplomeerd  om kinderen op te vangen. En helpen graag jou baby, kleuter en peuter een fijne dag te geven en te motiveren om dingen te leren.

TRAJECTEN

Ik onderscheid mijzelf in drie verschillende trajecten. Eén traject is alleen gericht op individuele jongeren. Dit zijn jongeren die op welke manier dan ook een knelpunt ervaren in hun leven. Dit kan een laag zelfbeeld zijn, minder tot geen zelfvertrouwen hebben, het hebben van onzekerheid, het moeilijk vrienden kunnen maken, het moeilijk om kunnen gaan met bepaald gedrag.

Daarnaast zijn jongeren veelal onderdeel van een klas- of schoolsysteem.  In een specifiek klassysteem kan de sfeer wel eens heel onveilig zijn. Er is onrust in de klas, veel leerlingen hebben slechte schoolprestaties, er zijn pesterijen én er zijn herhaaldelijk negatieve uitspraken in de lerarenkamer over een bepaalde klas, kortom; er is onveiligheid in de klas. 

Veel kinderen vinden de stap naar de brugklas spannend. Nieuwe klasgenoten ontmoeten, nieuwe docenten, tussen elk vak een bel, een aula met 300 leerlingen die tegelijk een lunch eten. En tegelijkertijd is er een zelfbeeld wat zegt ‘ik ben er nog niet klaar voor, ik ben onzeker, ik ben te klein, ik weet niet goed wie ik ben, ik ben niet weerbaar’. Juist voor deze kinderen bestaat de weerbaarheidstraining 'Sterk aan de Start'.

"Samen met jou aan de slag, zodat jij ervaart wat vrijheid voor jou betekent"

Ervarend Leren is een belangrijke methodiek in mijn coaching met jongeren. Door het zelf te ervaren wordt daadwerkelijk echte vrijheid beleefd. Wat een rijke succeservaring draagt bij aan een het ontwikkelen, ervaren én behouden van een positief zelfbeeld.

Individuele coaching

Deze coaching is gericht op het ontwikkelen, ervarend én behouden van een positief zelfbeeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar jong.

In het voortraject met een jongere ga ik opzoek naar de situatie waarin zijn of haar doel bereikt is. Als dat inzichtelijk is stel ik een programma samen waarin we samen ontdekken naar datgene wat ondersteunt bij het bereiken van zijn of haar specifieke doel. 

Het levert de jongere op dat hij of zij een sterk positief zelfbeeld heeft, zichzelf nog beter kent, sterk zicht heeft op talenten en kwaliteiten en sterk zicht heeft op gedragspatronen en hoe deze op een positieve manier weet in te zetten

© Copyright Adventure Freedom